Ανακοινώσεις

2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2016)
October 4-6, 2016 
Chania, Crete Island, Greece

Special Session (endorsed by ELEVIT): Emerging Medical Imaging Technologies and Signal Processing Techniques

Διαβάστε περισσότερα
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβιομηχανικής της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ)

24-26 Ιουνίου 2016, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα
Απολογισμός Ημερίδας
"Βιοϊατρική Τεχνολογία και Δυναμικά / Ζωντανά Εργαστήρια"
"Biomedical Technology / Engineering and Living Labs"

1 Μαρτίου 2016
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα
IFMBE_news  IFMBE_98

Latest issues of IFMBE News

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ


Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο αποσκοπεί στην εν γένει προαγωγή των τεχνολογικών εφαρμογών στις βιοϊατρικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την προώθηση της εκπαίδευσης στoν τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Η ΕΛΕΒΙΤ είναι μέλος της IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering) και της EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science).


Μόνο για μέλη

Πρόσβαση των μελών της ΕΛΕΒΙΤ στις επιστημονικές εκδόσεις της Springer.


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Γραφείο Προέδρου:

Διεύθυνση:          Π. Μπαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Τ.Θ. 376, 54 124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.:    2310 999310
Φαξ: 2310 999702
E-mail: bamidis@med.auth.gr

           

Έδρα ΕΛΕΒΙΤ:

Διεύθυνση:           Μικράς Ασίας 35-37
115 27 Αμπελόκηποι, Αθήνα
E-mail:  info@elevit.org.gr

           

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Γίνε μέλος της ΕΛΕΒΙΤ