8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ημερίδα "Βιοϊατρική Τεχνολογία και Δυναμικά / Ζωντανά Εργαστήρια" ("Biomedical Technology / Engineering and Living Labs")

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ημερίδα «Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Πιστοποίηση Κλινικών Μηχανικών»