Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 στις (6 pm UTC / 8 pm EET (Ελλάδα)) διοργανώνεται το πρώτο Webinar της Global Clinical Engineering Alliance με θεματολογία περί της αναγκαιότητας της ίδρυσης της Συμμαχίας για την Κλινική Μηχανική. Η σειρά των webinars της GCEA προγραμματίζονται να πραγματοποιούνται κάθε μήνα με το επόμενο να πρόκειται να είναι πάνω σε θεματολογία Διαχείρισης Προγραμμάτων.

 

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) στηρίζει τη δράση της GCEA και προτρέπει τα μέλη και τους φίλους της να εγγραφούν, να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν την σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων της Συμμαχίας.

 

Η ΕΛΕΒΙΤ αποτελεί ένα από τα πρώτα μέλη της GCEA καθώς η αναγκαιότητα της προώθησης των θεμάτων της Κλινικής Μηχανικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της και τους στόχους Εταιρείας.

 

Το link για τα webinars βρίσκεται στην αρχική σελίδα της GCEA: https://www.globalcea.org/home

 

 

img

Submitted by admin on Thu, 08/25/2022 - 15:07