Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει αύριο Παρασκευή 07/05/2021, από τις 17:00 μέχρι τις 18:30 επιγραμμικά (online), λόγω των συντρεχουσών έκτακτων συνθηκών εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19, για άπαντα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr/zeus/ που αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Μπορείτε να δείτε τις υποψηφιότητες για το ΔΣ της ΕΛΕΒΙΤ εδώ

Submitted by admin on Thu, 08/25/2022 - 15:03