Βραβεία

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, Ειδική Επιτροπή αξιολόγησε όλες τις επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν με τη μορφή αναρτημένων ή προφορικών ανακοινώσεων. Προεπελέγησαν 12 επιστημονικές εργασίες νέων ερευνητών, από τις οποίες βραβεύτηκαν οι 3 καλύτερες:


Πρώτο Βραβείο (προφορική ανακοίνωση)

ANALYZING HUMAN PROTEOME: FROM PROTEIN-PROTEIN INTERACTION PREDICTION TO PROTEIN COMPLEX PREDICTION AND FUNCTION CHARACTERIZATION OF PROTEINS

Konstantinos Theofilatos, Spiros Likothanassis and Seferina Mavroudi


Δεύτερο Βραβείο (προφορική ανακοίνωση)

MATHEMATICAL MODELING AND ELECTRONIC CONTROL OF A POST-TRAUMA TRAINING UNIT USING COUNTER-ACTING MULTISTAGE TURBOMACHINES

Ermioni Papadopoulou, Michail Chatzimichailidis, Anestis I. Kalfas, Alexandros Astaras and Panagiotis Bamidis


Τρίτο Βραβείο (αναρτημένη ανακοίνωση)

A SMART GLOVE NAVIGATION AID FOR VISUALLY IMPAIRED USERS (CYCLOPS)

Barbara Salonikidou, Dimitris Savvas and Alexander Astaras