ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Robotics in Rehabilitation»

RoboticsInRehabilitation

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Robotics in Rehabilitation» την Παρασκευή 21 Ιουνίου, 14.00-17.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.


Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου TEMPUS – Assisting humans with special needs: Curriculum for HUman TOol interaction Network HUTON στο οποίο συμμετέχουν Νοσοκομειακά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης.


Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.