Θεματικές Ενότητες


logo2017


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


 • Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος / Technology - Safety and Cost issues
 • Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Technology & Healthcare management
 • Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει / e-health & m-health 
 • Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων/ Medical Equipment Inventory
 • Κλινική Μηχανική / Clinical Engineering 
 • Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες / Technical Support – Procurement 
 • Τεχνολογίες Internet of Things
 • Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας / Health Technology Assessment
 • Βιοαισθητήρες / Biosensors
 • Βιοπληροφορική / Bioinformatics
 • Βιοϋλικά / Biomaterials
 • Εμβιομηχανική / Biomechanics
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων / Biomedical Signal Processing
 • Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας / Medical Image Processing
 • Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Medical Information Systems
 • Ψηφιακός Ασθενής / Digital Patient
 • Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Other BME related topics

                  · Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος / Technology - Safety and Cost issues

                  · Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Technology & Healthcare management

                  · Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει / e-health & m-health

                  · Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων/ Medical Equipment Inventory

                  · Κλινική Μηχανική / Clinical Engineering

                  · Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες / Technical Support – Procurement

                  · Τεχνολογίες Internet of Things

                  · Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας / Health Technology Assessment

                  · Βιοαισθητήρες / Biosensors

                  · Βιοπληροφορική / Bioinformatics

                  · Βιοϋλικά / Biomaterials

                  · Εμβιομηχανική / Biomechanics

                  · Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων / Biomedical Signal Processing

                  · Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας / Medical Image Processing

                  · Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Medical Information Systems

                  · Ψηφιακός Ασθενής / Digital Patient

                  · Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Other BME related topics

                   


                  logos_aigida_3