Υποβολή εργασιώνΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν:


- εκτεταμένη περίληψη (extended abstract) 1 σελίδας για προφορική παρουσίαση


- πρόταση για στρογγυλή τράπεζα/ανοιχτή συζήτηση γύρω από ένα θέμα που αφορά σε κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του Συνεδρίου


- εκτεταμένη περίληψη (extended abstract) 1 σελίδας για αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ)


Όλες οι υποβολές θα γίνονται μέσω του https://easychair.org/conferences/?conf=elevit2019 


Για να δείτε το υπόδειγμα εκτεταμένης περίληψης, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 
Για να δείτε τις οδηγίες και το υπόδειγμα πρότασης για θεματική τράπεζα παρακαλούμε πατήστε εδώ.  


Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Οι επιστημονικές εργασίες και οι  παρουσιάσεις είναι δεκτές σε οποιαδήποτε από τις δύο γλώσσες.