Οδηγίες για ΠόστερΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)


Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοαϊατρικής Τεχνολογίας έγιναν δεκτά ως αναρτημένη παρουσίαση (πόστερ), συνολικά 48 εργασίες σε όλο το εύρος της θεματολογίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.


Τα poster θα αναρτηθούν σε συγκεκριμένο χώρο με boards εντός του χώρου της έκθεσης και θα παραμείνουν αναρτημένα και τις δύο ημέρες του συνεδρίου (9-10 Μαΐου 2019). Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι συγγραφείς θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάζουν την εργασία τους στους συνέδρους που θα επισκέπτονται την έκθεση, τον χώρο του διαλείμματος και τις αναρτημένες εργασίες.


Τα poster θα είναι σε φυσική μορφή (εκτυπωμένα, όχι e-poster) και οι συγγραφείς παρακαλούνται ώστε να μεριμνήσουν για την εκτύπωση σε μέγεθος A0 σε κατακόρυφο προσανατολισμό (841 x 1189 mm ή 33.1 x 46.8 in, portrait), σε καλής ποιότητας χαρτί, έγχρωμα.


Τα poster θα πρέπει να αναρτηθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την έναρξη του συνεδρίου την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τους ίδιους τους συγγραφείς και θα πρέπει να κατέβουν κατά την λήξη του, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 17:30 πμ. Αναρτημένες ανακοινώσεις που δεν θα κατέβουν και παραληφθούν από τους συγγραφείς δεν θα κρατηθούν από τη διοργάνωση έπειτα. Για την διευκόλυνση των συγγραφέων, θα υπάρχει υλικό για την ανάρτηση των ποστερ (ταινία, ψαλίδι) και θα υπάρχει και βοήθεια από τη διοργάνωση αλλά προτείνεται οι συγγραφείς να προσκομίσουν και οι ίδιοι το υλικό που προτιμούν και θα χρειαστούν.