Βράβευση εργασιώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Η Ελληνική Εταιρία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα βραβεύσει τις καλύτερες εργασίες, που υποβλήθηκαν για κρίση και παρουσίαση, και θα παρουσιαστούν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 9-10 Μαΐου 2019 στο ξενοδοχέιο Wyndham, Αθήνα. Θα δωθούν δύο βραβεία, ένα για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση, ένα για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster). Οι εργασίες θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν από τη επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, στην οποία οι συγγραφείς των poster θα πρέπει να παρουσιάσουν σύντομα την ανακοίνωση τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι βραβευμένες εργασίες θα ανακοινωθούν στο Κλείσιμο Συνεδρίου την Παρασκευή 10.05.2019. Η ΕΛΕΒΙΤ θα καλύψει τα έξοδα του πρώτου συγγραφέα από κάθε εργασία για να παρακολουθήσει οποιοδήποτε διεθνές συνέδριο διοργάνωσης IFBME ή EAMBES επιθυμεί εντός του 2019 ή 2020 (ως 500 ευρώ, συμπεριλαμβανουμένης υποχρεωτικά της εγγραφής).