Τόμος προγράμματος & περιλήψεων
Η Επιτροπή Προγράμματος και η Επιστημονική Επιτροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ανακοινώνει ότι μετά από αξιολόγηση συνολικά έγιναν αποδεκτές 67 εργασίες, πέραν των προσκλεκλημένων ομιλιών, για παρουσίαση στο συνέδριο σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας πάνω στην Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Βιοϊατρική Μηχανική, εκ των οποίων 19 ως προφορικές ανακοινώσεις και 48 ως αναρτημένες ανακοινώσεις poster. Στο Πρόγραμμα του συνεδρίου συμπεριλήφθηκαν επίσης τρεις Κεντρικές Τράπεζες με θεματικές "Κλινική Μηχανική & Επενδυτικός Σχεδιασμός", "Θέματα Διαχείρισης Τεχνολογιών Υγείας" και "Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας/Φαρμάκων στην Ελλάδα", 10 Παράλληλες Συνεδρίες και Κεντρικές Ομιλίες, με προσκεκλημένους διακεκριμένους επιστήμονες, τον Antonio Fratini (University of Aston, UK), τον Nikos Stergiopulos (EPFL, Switzerland), τον Yves Verboven (MedTech Europe) και τον Leandro Pecchia (University of Warwick, UK).


Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και όλες οι περιλήψεις έχουν περιληφθεί σε έναν τόμο proceedings "Πρόγραμμα Συνεδρίου & Βιβλίο Περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας", για τον οποίο παραχωρήθηκε αριθμός ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και εκδόθηκε με μοναδικό αριθμό 978-960-243-714-8, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή προβολή και προστιθέμενη αξία στο επιστημονικό έργο του Συνεδρίου, των συντελεστών του και των επιστημονικών εργασιών που θα παρουσιαστούν.


Για να κατεβάσετέ το Πρόγραμμα Συνεδρίου & Βιβλίο Περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.