Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 07/05/2021, από ώρα 17:00 μέχρι ώρα 18:30 επιγραμμικά (online) μέσω του URL του Σωματείου: https://www.elevit.org.gr λόγω των συντρεχουσών έκτακτων συνθηκών εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19, άπαντα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Αν κάποιος ή κάποια από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου διαφωνούν με τη σύγκληση της Γ.Σ. κατά τρόπο επιγραμμικό, καίτοι η εγκυρότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας διασφαλίζονται, παρακαλούνται να δηλώσουν αυτό εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 14/04/2021 στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Λόγω συντρεχουσών ειδικών συνθηκών και προς διευκόλυνση της διαχείρισης της διαδικασίας επιγραμμικά, παρακαλείστε, όσοι δεν είστε ήδη ταμειακώς ενήμεροι, να ενεργήσετε την καταβολή της ετήσιας συνδρομή σας (αρ.4 του Καταστατικού) στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN GR03 0172 2730 0052 7305 6596 393 της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι την Παρασκευή 23/04/2021 και να ενημερώσετε το Σωματείο μέχρι την ίδια ημέρα με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. αποστέλλοντας και το αποδεικτικό της τράπεζας έναντι της ενεργηθείσας καταβολής.


Η διαδικασία τη ψηφοφορίας θα γίνει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr/zeus/ που αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία τη ψηφοφορίας θα γίνει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr/zeus/ που αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Για την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας είτε ως μέλος Δ.Σ. είτε ως μέλος Ε.Ε. της εκλογικής διαδικασίας, παρακαλείσθε να αποστείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 16/04/2021.


Εφόσον δεν υπάρξει διαφωνία του ενός δέκατου (1/10) τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών μέχρι την Τετάρτη 14/04/2021 με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιγραμμικά, τότε από Δευτέρα 26/04/2021 θα σταλεί νέο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου με περιεχόμενο περί τη διαδικασία επιγραμμικά μέσω της πλατφόρμας 4 της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», το link (υπερσύνδεσμος) της πλατφόρμας ZOOM μέσω της οποίας θα γίνει η Γ.Σ. επιγραμμικά, καθώς και κωδικοί πρόσβασης σε πλατφόρμα/-ες εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο πλαίσιο της επιγραμμικής διαδικασίας.


Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.