ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει αύριο Παρασκευή 07/05/2021, από τις 17:00 μέχρι τις 18:30 επιγραμμικά (online), λόγω των συντρεχουσών έκτακτων συνθηκών εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19, για άπαντα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr/zeus/ που αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.


Μπορείτε να δείτε τις υποψηφιότητες για το ΔΣ της ΕΛΕΒΙΤ εδώ