ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ - 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας/ ARISTOTLE MEDICAL FORUM 2021

ΝΕΑ & ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Ειδοποίηση αποδοχής και τρόπου παρουσίασης: Παρασκευή 20 Αυγούστου


Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ανακοινώνει παράταση στην προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.


Το flagship event της ΕΛΕΒΙΤ συνδιοργανώνεται φέτος με το ARISTOTLE MEDICAL FORUM της Ιατρικη Σχολη Απθ Ιατρική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2021.


Όλες οι υποβολές (για στρογγυλές τράπεζες και εκτεταμένες περιλήψεις) θα γίνονται μέσω του


Υπόδειγμα εκτεταμένης περίληψης http://www.elevit.org.gr/.../elevit_abstracts...


Θεματικές ενότητες

#Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος | #Technology - Safety and Cost issues

• Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | Technology & #Healthcare_management

• Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει | #Digital_health, #e-health & #m-health
• Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων | #Medical_Equipment Inventory
• Κλινική Μηχανική | #Clinical_Engineering
• Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες | Technical Support –#Procurement
• Τεχνολογίες Internet of Things | #IoT
• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία | #AI in Health
• Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας | Health Technology Assessment #ΗΤΑ
• Βιοαισθητήρες | #Biosensors
• Βιοπληροφορική | #Bioinformatics
• Βιοϋλικά | #Biomaterials
• Εμβιομηχανική | #Biomechanics
• Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων | #Biomedical #Signal_Processing
• Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας | #Medical_Image Processing
• Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα | #Medical_Information_Systems
• Ψηφιακός/Εικονικός Ασθενής | #Digital_Patient
• Εκπαίδευση & Βιοϊατρική Τεχνολογία | #BME Education
• Βιοϊατρική Τεχνολογία / Κλινική Μηχανική στην πανδημία #COVID-19 | Biomedical/Clinical engineering & COVID-19
• Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | Other BME related topics