ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Όνομα *
Επώνυμο *
E-mail *
Φορέας *
Θέση/Ιδιότητα *
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Εγγραφή *
Αποδεικτικό κατάθεσης *
Αποδεικτικό Φοιτητικής Ιδιότητας
Τίτλος Εργασίας
(Eφόσον έχει υποβληθεί)
(Εφόσον επιθυμείτε)
(Εφόσον επιθυμείτε)

⁽¹⁾ Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου ΔΣ θα έχουν μόνο όσα
μέλη της ΕΛΕΒΙΤ καταβάλουν τη συνδρομή του 2019 έως τις 9.5.2019.
⁽¹⁾ Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην ΕΛΕΒΙΤ και επιθυμείτε να γίνετε μέλος, παρακαλούμε διαβάστε τις
σχετικές προϋποθέσεις και οδηγίες εδώ.