Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο αποσκοπεί στην εν γένει προαγωγή των τεχνολογικών εφαρμογών στις βιοϊατρικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την προώθηση της εκπαίδευσης στoν τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Η ΕΛΕΒΙΤ είναι μέλος της IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering), της EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science) και της GCEA (Global Clinical Engineering Alliance).

 

Γραφείο Προέδρου

Διεύθυνση: Π. Μπαμίδης, Καθηγητής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας,

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Τ.Θ. 376, 54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 999310

E-mail: bamidis@auth.gr

           

Έδρα ΕΛΕΒΙΤ

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 35-37

115 27 Αμπελόκηποι, Αθήνα

E-mail: info@elevit.org.gr