Ημερίδα: Περιφερειακή Επιστημονική Ημερίδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Μηχανικής - 23/02/24

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΗΜΕΡΙΔΑ "Βιοϊατρική Τεχνολογία και Κλινική Μηχανική: Νεότερες εξελίξεις" - 12/05/2023

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας