Η 21η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κλινικής Μηχανικής: ένας εορτασμός για τη σημαντική συνεισφορά των Κλινικών Μηχανικών και των συναφών επαγγελματιών και την αναγνώριση του έργου τους.

Για την ΕΛΕΒΙΤ, η διεθνής προβολή του ρόλου του Κλινικού και Βιοϊατρικού Μηχανικού που επιτυγχάνεται με την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Κλινικής Μηχανικής, συμβάλλει ενεργά στην αναγνώριση της σημασίας του, στην προώθηση ασφαλών και αποτελεσματικών προγραμμάτων σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης της ιατρικής τεχνολογίας προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Μπορείτε να φανταστείτε την υγειονομική περίθαλψη χωρίς τεχνολογία;

Η ΕΛΕΒΙΤ μέσω του βίντεο γιορτάζει αυτή τη μέρα!

 

Submitted by arotheo on Sat, 10/21/2023 - 04:31