Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 12/05/2023, ώρα 17:00 και μέχρι του πέρατος της διαδικασίας στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, άπαντα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στην εν λόγω Γ.Σ. θα υπάρξουν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Προς διευκόλυνση της διαχείρισης της διαδικασίας, παρακαλούνται όσοι δεν είναι ήδη ταμειακώς ενήμεροι, να ενεργήσουν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους μέχρι την Παρασκευή 05/05/2023

Για την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας είτε ως μέλος Δ.Σ. είτε ως μέλος Ε.Ε. της εκλογικής διαδικασίας, παρακαλείστε να αποστείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@elevit.org.gr μέχρι την Παρασκευή 05/05/2023 τα προσωπικά σας στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, θέση/Ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας), ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα περίπου 200 λέξεων εξηγώντας και το λόγο που θέτετε την υποψηφιότητα σας. Στον τίτλο του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας να γράψετε «Υποψηφιότητα για Δ.Σ.» εφόσον δηλώνετε υποψηφιότητα για Δ.Σ. ή «Υποψηφιότητα για Ε.Ε.» εφόσον δηλώνετε υποψηφιότητα για Ε.Ε. 

Κάθε παριστάμενο μέλος δύναται με γραπτή εξουσιοδότηση χορηγούμενη μέσω GOV.GR για να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα (1) απόντα άλλο μέλος εφόσον τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο αντιπροσωπευόμενος είναι ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου (άρ.16 εδ.θ’ του Καταστατικού). Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει στο κείμενο αυτής το εξής περιεχόμενο: («Εξουσιοδοτώ τον κάτωθι εξουσιοδοτούμενο») «να συμμετέχει αντ' εμού στη Γ.Σ. του Σωματείου ΕΛΕΒΙΤ την Παρασκευή 12/05/2023 ή, εφόσον δεν υπάρξει τότε απαρτία, στις 19/05/2023 για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Σωματείου αυτού συμπεριλαμβανόμενων των αρχαιρεσιών για την εκλογή οργάνων Δ.Σ. και Ε.Ε. του Σωματείου»). 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό ψηφοφορίας και του αποτελέσματος αυτής. Υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. δε μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  

Παναγιώτης Μπαμίδης Άρης Δερμιτζάκης
 

                                                                     

Submitted by arotheo on Thu, 04/06/2023 - 10:16