• Καινοτομία στην Υγεία | Innovation in Healthcare

• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία | AI in Health

• Εξατομικευμένη Υγεία & Ιατρική Ακριβείας | Personalized Healthcare & Precision Medicine

• Καινοτομία & Ανακάλυψη στα Φάρμακα | Pharmaceuticals: Innovation & Discovery

• Τεχνολογίες Internet of Things | IoT

• Μοντελοποίηση στη Βιοϊατρική | Biomedical Modelling

• Βιοαισθητήρες & Εμβιομηχανική | Biosensors & Biomechanics

• Βιοπληροφορική | Bioinformatics

• Βιοϋλικά | Biomaterials

• Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων | Biomedical Signal Processing

• Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας | Medical Image Processing  

• Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει | Digital health, e-health & m-health

• Ψηφιακός/ Εικονικός Ασθενής | DigitalPatient

• Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας | Health Technology Assessment

• Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | Technology & Healthcare management

• Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος | Technology - Safety – Cost issues

• Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων | Medical Equipment Inventory

• Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες | TechSupport – Procurement

• Κλινική Μηχανική | Clinical Engineering

• Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα | Medical Information Systems

• Εκπαίδευση & Βιοϊατρική Τεχνολογία | BME Education

• Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | Other BME related topics

 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας  με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Mon, 06/19/2023 - 12:21