Βραβείο "Κώστας Γκιόκας" 2023

Από το 2019 η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχει θεσμοθετήσει το βραβείο "Κώστας Γκιόκας" στη μνήμη του μεταστάντος ιστορικού μέλους της Εταιρείας.

Για το 2023, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, η ΕΛΕΒΙΤ θα βραβεύσει την καλύτερη προφορική ανακοίνωση (υποβολή Εκτεταμένης Περίληψης και επιλογή για προφορική παρουσίαση) με το βραβείο "Κώστας Γκιόκας" 2023.

Θα βραβευτεί επίσης και η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster).
 

Student Paper Competition

Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται στα πλαίσια του συνεδρίου της ΕΛΕΒΙΤ διαγωνισμός καλύτερου άρθρου που θα υποβληθεί για αξιολόγηση από φοιτητή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες με υποβολές εργασιών που έχουν προκύψει από ερευνητική δουλειά στα πλαίσια της φοίτησής τους, της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας ή του διδακτορικού τους. 

Ο φοιτητής πρέπει να είναι πρώτο όνομα στην εργασία. Στην εργασία πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ (ή ορισμένος υπεύθυνος μαθήματος/διπλωματικής) επιβλέποντας της πτυχιακής, διπλωματικής ή του διδακτορικού του φοιτητή, ως τελευταίο όνομα στην εργασία προς βράβευση

Ο επιβλέποντας θα πρέπει βεβαιώνει (στα ελληνικά ή αγγλικά) την προέλευση της εργασίας καθώς και την πρότασή του για συμμετοχή της στο Student Competition. Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται ως pdf στο αρχείο της υποβολής της εργασίας.

Ο πρώτος και ο τελευταίος συγγραφέας της εργασίας (εφόσον γίνει αποδεκτή για παρουσίαση και κρίση) πρέπει να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους στο συνέδριο. Μέγιστος αριθμός συγγραφέων είναι οι πέντε (5)

Οι υποβολές θα γίνονται στο ίδιο πρότυπο με αυτό της εκτεταμένης περίληψης του συνεδρίου ενώ ο μορφότυπος είναι αυτός του short paper έκτασης ως 4 σελίδες. Όλα τα στοιχεία της εργασίας (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, αναφορών ή παραρτημάτων) πρέπει να βρίσκονται εντός της έκτασης των 4 σελίδων. Η επισυναπτόμενη βεβαίωση του επιβλέποντα δεν συμπεριλαμβάνεται στις 4 σελίδες και πρέπει να είναι ως 5η σελίδα στο pdf της υποβολής.


Κρίση, Βράβευση & Βραβεία

Οι νικητές του Student Competition, καθώς και των βραβείων καλύτερης προφορικής και αναρτημένης ανακοίνωσης, θα επιλεγούν με βάση τη βαθμολογία των reviewers και την βαθμολογία της Επιτροπής Βραβείων του συνεδρίου που θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις. Θα ανακοινωθούν στην Τελετή Λήξης του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στις 8/10/2023.

Τα βραβεία που θα δοθούν αντιστοιχούν σε κάλυψη από την ΕΛΕΒΙΤ των εξόδων συμμετοχής ενός συγγραφέα (συνήθως του πρώτου) σε οποιοδήποτε διεθνές συνέδριο διοργάνωσης ή υπό την αιγίδα της IFMBE, της ΕAMBES, της GCEA ή της ΕΛΕΒΙΤ το 2023 ή το 2024, ως του ποσού των 500 ευρώ (καλύπτονται έξοδα εγγραφής στο συνέδριο, μετακίνησης και διαμονής)

Βραβεύσεις των καλύτερων εργασιών
 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Sat, 07/22/2023 - 03:46