Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο: «Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Ελλάδα: Γεφυρώνοντας το χάσμα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 300 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, νοσοκομεία όλης της χώρας αλλά και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, και κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων, αλλά και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι παριστάμενοι, η εκδήλωση συνολικά ήταν επιτυχής.

Η θεματολογία της Ημερίδας κρίθηκε επίσης ως εξαιρετικά εύστοχη, αφού εστίασε σε καίρια ζητήματα που συνδέονται με τον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο συνδυασμός προφορικών παρουσιάσεων εκ μέρους των εισηγητών και διαλόγου μεταξύ των παρισταμένων έδωσε τη δυνατότητα να τεθούν κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην κλινική πράξη αλλά και να γίνει γόνιμη και άμεση ανταλλαγή απόψεων.

Το Στρογγυλό Τραπέζι 1 με τίτλο: «Το νέο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα νέα δεδομένα και πώς αυτά επηρεάζουν την αγορά και τα νοσοκομεία» είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στο διεθνές γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι αλλαγές που θα επιφέρει στην παραγωγή, τη διακίνηση και τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το UDI και την καινοτομία. Το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει κατά το δυνατόν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ μέσω της Προεδρίας της, αλλά συγχρόνως να υπάρχει ενημέρωση από την Αρμόδια Αρχή (ΕΟΦ) προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την πορεία αυτών των διαδικασιών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προετοιμασία και αρτιότερο αποτέλεσμα.

Ακολούθησε η Ενότητα με τίτλο: «Ασφάλεια ασθενούς και διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας», κατά την οποία συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την επαγρύπνηση στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα προγράμματα διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) παρουσίασε το σύστημα διαχείρισης “Praxis”. Στο τέλος αυτού του μέρους της Ημερίδας, διατυπώθηκε το συμπέρασμα πως η ασφάλεια ασθενούς πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε συστήματος υγείας. Κατέστη επίσης φανερό πως, σε σχέση με τη χρήση βιοϊατρικής τεχνολογίας, η ασφάλεια ασθενούς εξασφαλίζεται από τη σωστή διαχείριση με σύγχρονα προγράμματα πληροφορικής και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος επαγρύπνησης.

Το Στρογγυλό Τραπέζι 2 με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ο ρόλος των Κλινικών Μηχανικών» εστίασε στην αναγκαιότητα θέσπισης Εθνικής πολιτικής για τη Βιοϊατρική Τεχνολογία, στους στόχους μιας τέτοιας πολιτικής αλλά και στα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτή. Συζητήθηκαν επίσης οι προτάσεις του ΠΟΥ σχετικά με το θέμα αυτό, ενώ αναλύθηκε και ο κρίσιμος ρόλος των Κλινικών Μηχανικών. Κατέστη σαφές ότι είναι αναγκαίο η Ελλάδα να εφαρμόσει μια Εθνική Πολιτική Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΛΕΒΙΤ αποφάσισε να επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας μετά από διάλογο και με άλλους αρμόδιους φορείς.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) παρουσίασε την ελληνική έκδοση τριών δημοσιεύσεων του ΠΟΥ από τη σειρά Medical Device Technical Series, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων.

Κατά τη λήξη της Ημερίδας, συνοψίστηκαν τα συμπεράσματα, ενώ διατυπώθηκαν και προτάσεις για ανάληψη μελλοντικών δράσεων από την ΕΛΕΒΙΤ με στόχο την προώθηση των κρίσιμων αυτών θεμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να σας καλωσορίσουμε και στις επόμενες εκδηλώσεις μας.

Το Δ.Σ. της ΕΛΕΒΙΤ

Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Ελλάδα: Γεφυρώνοντας το χάσμα

Submitted by anastasia on Sat, 01/25/2014 - 12:06