Ημερίδα «Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Ελλάδα: Γεφυρώνοντας το χάσμα»

Συνοπτική αναφορά για την ελληνική παρουσία στο 2nd WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES, 20-24 November, Geneva, Switzerland

MEDICON 2013 — XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ημερίδα "Robotics in Rehabilitation"