ΗΜΕΡΙΔΑ

“Προστασία των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

και Συγγραφή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στη Βιοϊατρική”

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

27 Νοεμβρίου 2012, Βιβλιοθήκη Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Πατρών


4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies

January 20-21, 2012, National Technical University of Athens, Athens, Greece

MEDICON 2010 — XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing

May 27-30, 2010, Porto Carras, Chalkidiki, Greece

ESBME 2010 - 7th European Symposium on Biomedical Engineering

May 28-29, 2010, Porto Carras, Chalkidiki, Greece

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3rd Panhellenic Conference on Biomedical Technologies

May 28-29, 2010, Porto Carras, Chalkidiki, Greece

ESBME 2008 - 6thEuropean Symposium on Biomedical Engineering

June 19-21, 2008, Chania, Crete Island, Greece

ESBME 2006 - 5th European Symposium on Biomedical Engineering

July 7-9, 2006, University of Patras, Rio – Patras, Greece

MEDICON 1989V Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering

August 29 – September 1, 1989, Patras, Greece